Utgiverinformasjon

Informasjon i henhold til § 5 TMG


Global Motoparts Ltd
Glauer Chaussee 19
Varemottakport C
14959 Trebbin

Registrer domstol:
Potsdam tingrett, HRB 36178

Daglig leder:
Paul Daniel Reimann
Niklas Ricardo Priddat

MVA-ID: DE351482713

Kontakt

Telefon: 0049 (0) 33731 289
E-post: support@globalmotoparts.com 

tvisteløsning

EU-kommisjonen gir en plattform for online tvisteløsning (OS) gir: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Vår e-postadresse finner du ovenfor i avtrykket.

Vi er ikke villige eller forpliktede til å delta i tvisteløsningssaker før et forbrytelsesdomstol.

Ansvar for innhold

I henhold til § 7 Abs.1 TMG, som tjenesteleverandør, er vi ansvarlige for vårt eget innhold på disse sidene i henhold til de generelle lovene. I henhold til §§ 8 til 10 TMG er vi imidlertid ikke forpliktet til å overvåke overført eller lagret tredjepartsinformasjon eller for å undersøke omstendigheter som indikerer ulovlig aktivitet.

Forpliktelser til å fjerne eller blokkere bruken av informasjon i henhold til generelle lover forblir upåvirket. Ansvar i dette henseende er imidlertid kun mulig fra tidspunktet for kunnskap om en bestemt overtredelse. Hvis vi blir oppmerksomme på slike overtredelser, fjerner vi umiddelbart slikt innhold.

Ansvar for lenker

Vårt tilbud inneholder lenker til eksterne nettsteder til tredjeparter hvis innhold vi ikke har innflytelse på. Derfor kan vi ikke påta seg noe ansvar for dette eksterne innholdet. Den respektive leverandøren eller operatøren av sidene er alltid ansvarlig for innholdet på de koblede sidene. De koblede sidene ble sjekket for mulige juridiske brudd på tidspunktet for koblingen. Ulovlig innhold var ikke gjenkjennelig på tidspunktet for sammenkobling.

En permanent kontroll av innholdet på de koblede sidene er imidlertid uten konkret bevis på at en overtredelse er urimelig. Vi fjerner slike lenker umiddelbart hvis vi blir klar over eventuelle lovbrudd.

Opphavsrett

Innholdet og arbeidene som er opprettet av nettstedoperatørene på disse sidene, er underlagt tysk lov om opphavsrett. Kopiering, behandling, distribusjon og enhver form for utnyttelse utenfor rettighetene til opphavsrett krever skriftlig samtykke fra den respektive forfatter eller skaperen. Nedlastinger og kopier av dette nettstedet er bare tillatt for privat, ikke-kommersiell bruk.

Forutsatt at innholdet på dette nettstedet ikke er opprettet av operatøren, respekteres opphavsretten til tredjepart. Spesielt er innholdet i tredjepart merket som sådan. Hvis du likevel bør være oppmerksom på en brudd på brudd på opphavsretten, ber vi om et tilsvarende notat. Hvis vi blir klar over lovbrudd, fjerner vi umiddelbart slikt innhold.

legitimasjon

Ikoner laget av Freepik fra www.flaticon.com er lisensiert av CC 3.0 BY